Nazad na pregled

Inovacija

Ključ budućeg uspeha

Ključ budućeg uspeha

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

Tako, na primer, mi kažemo:

  •       Inovacija se rađa između ljudi.
  •       Inovacija zahteva faze usporavanja.
  •       Inovacija zahteva novu svesnost.
  •       Inovacija zahteva kreativnu tenziju.

  

  •       Proces inovacija i svest o oslobađanju može se kreirati i dizajnirati.

Ovu uslugu nudimo u saradnji sa nowhere (www.now-here.com)

Razvoj organizacija, strategija, promene

U poslovnom svetu, stajanje u mestu je isto što i kretanje unazad. HILL moduli organizacionog razvoja, strategije i promene su dizajnirani tako da čine plan krojen po Vašoj meri, koji će Vašu kompaniju usmeriti u još uspešniju budućnost. Čak i najmanje promene mogu biti veoma značajne, a naš zadatak je da Vas podržimo na tom putu fokusirajući se na ljude koji će osigurati da transformacija ne bude samo reč, već da bude prihvaćena od svih članova organizacije i da u potpunosti zaživi.

Inovacija

Ključ budućeg uspeha

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

Rollercoaster

Otvaranje uma: vožnja toboganom do kreativnog uspeha

Jedini način da Vaša kompanija raste jeste da razvija znanja i kreativnost svojih ljudi. 

Strateško planiranje personala

Planirajte već danas Vaše uspešno sutra

U današnje vreme, zanemarivanje budućnosti je recept za propast. Ali nemojte se plašiti: HILL strateško planiranje personala uzima u obzir i dugoročne i kratkoročne planove.

Upravljanje promenama

Promena je u vazduhu: kako upravljati promenom kao konstantom u poslovanju

Promena više nije „projekat“ – promena je naš (poslovni) život. Iz ovog razloga fokus nije više na samim promenama organizacionih struktura, procesa i procedura, već na pružanju podrške pojedincima da prihvate promenu kao konstantu i realnost njihovih života.