Inovacija


Ključ budućeg uspeha

Ključ budućeg uspeha

Inovacija je osnovni zahtev kontinuiranog i rastućeg uspeha, kao i jedna od značajnih tema psihologije.

Tako, na primer, mi kažemo:

  •       Inovacija se rađa između ljudi.
  •       Inovacija zahteva faze usporavanja.
  •       Inovacija zahteva novu svesnost.
  •       Inovacija zahteva kreativnu tenziju.

  

  •       Proces inovacija i svest o oslobađanju može se kreirati i dizajnirati.

Ovu uslugu nudimo u saradnji sa nowhere (www.now-here.com)

 


Nazad na pregled