Zlatna selekcija


Proaktivna forma konsaltinga u zapošljavanju

Proaktivna forma konsaltinga u zapošljavanju

HILL zlatna selekcija Vam pruža konsultanta i uslugu koji čine savršenu vezu između Vas kao kompanije i Vaših potencijalnih zaposlenh. Ovde se fokusiramo na dugoročni rad sa kandidatima visokih potencijala i na njihovo povezivanje sa kompanijama unutar naše razvijene mreže.

„Prva pratilja“ u procesima selekcije najčešće poseduje sve potrebne kvalifikacije za poziciju, ali jednostavno se ne uklapa u potpunosti zbog nekih razloga koji se češće tiču kompanije, a ne samog kandidata. Ovo rezultuje velikim brojem kandidata koji poseduju odlične kvalifikacije i koje onda možemo direktno proslediti drugim kompanijama sa kojima sarađujemo, gde će njihova ličnost ili način vođenja biti bolje uklopljeni sa kompanijom.


Nazad na pregled